Umbilical Plasma Concentrations of Adiponectin and Leptin in Healthy Term Neonates.

Date
2004-01-01
Authors
Po-Jung Tsai, Su-Chen Ho, Shih-Penn Hsu, Yu-Hsiang Lee, Chuen-Hua Chiou, Yu-Wen Hsu, Chun-Hong Chu, Chun-Hsien Yu*
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher