Food consumption and nutrient intakes in a family study in Taipei, Taiwan

Date
2004-06-26
Authors
Li-Ching Lyu, Ya-Ping Yu, Jung-Sheng Lee, Jia-Hui Lin, Jia-Hui Lin, Huei-I Wang
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher