The Low-Cost RF-CMOS 60-GHzTransceiver

No Thumbnail Available

Date

2007-03-01

Authors

Tian-Wei Huang
Chi-Hsueh Wang
Hong-Yeh Chang
Pei-Si Wu
Kun-You Lin
Jeng-Han Tsai,Chin-Shen Lin
Huei Wang
Chun Hsiung Chen

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher