Optimization of String Matching Algorithm on GPU

Date
2010-08-06
Authors
Cheng-Hung Lin
Sheng-Yu Tsai
Chen-Hsiung Liu
Shih-Chieh Chang
Jyuo-Min Shyu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher