Browsing by Author Hsiang-Lin Liu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Fe(Se,Te)超導材料之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 葉美君; Mei-Chun Yeh
2008Re3Ga5O12塊材與Ba(Mg1/3Ta2/3)O3薄膜之光譜性質研究劉祥麟; 胡淑芬; Hsiang-Lin Liu; Shu-Fen Hu; 王信介; Hsin-Chieh Wang
2014二維材料石墨烯與過渡金屬雙硫屬化合物之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 沈稚強; Chih-Chiang Shen
2013以光學聚焦區浮爐方法成長Li2CuO2單晶及研究其氧缺陷對物性的影響劉祥麟; 周方正; Hsiang-Lin Liu; F.C. Chou; 田如君; JuChun Tien
2020以光譜實驗技術探究鈣鈦礦氧化物SrFeO3-δ, Ba2CuTeO6, 及 Li2Ni(WO4)2的電子結構與晶格動力學劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 鍾沄蓁; Chung, Yun-Chen
2012以拉曼散射光譜分析氮化鎵與碳化矽薄膜之應變分佈劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 鍾佩君; Pei-Chun Chung
2012以拉曼散射光譜研究 Sr2Y(Ru1-xCux)O6 與 Fe(Se,Te) 超導材料之晶格-電荷-自旋多重耦合效應劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 林宜霖; Bob Lin
2011以鐿-光纖雷射為光源的高重複率光學參數放大器劉祥麟; 朱士維; Hsiang-Lin Liu; Shi-Wei Chu (NTU); 曾彥偉
2010低維度過渡金屬氧化物Bi2Sr2CoO6+δ 與LiCu2O2的單晶成長與物理特性研究劉祥麟; 周方正; Hsiang-Lin Liu; Fang Cheng Chou; 徐泓璋; Hung Chang Hsu
2004半導體奈米帶與奈米線之光譜研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 車吉平; Chi-Ping Che
2010半導體材料GaSe1-xSx ( 0 ≦ x ≦ 1)之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 黃姿方; Tz-Fang Huang
2006反鐵磁氧化物ACu3Ti4O12、CaMnO3 及Sr2YRuO6之光譜研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 梁高蓁; Kao-Chen Liang
2009多鐵性 (Bi, Ln)FeO3之結構、磁性及介電性研究林昭吟博士; 劉祥麟博士; Jauyn Grace Lin; Hsiang-Lin Liu; 湯詠秀; Yung-Hsiu, Tang
2011奈米級尺寸顆粒 Bi1-xDyxFeO3 多鐵材料之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 蘇郁茜; Yu-Chien, Su
2007微波介電材料Ba2Ti9O20和Ba(Mg1/3Ta2/3)O3之紅外光譜研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 曾淵泰; Yuan-Tai Tzeng
2011微波介電材料MgTiO3-CaNdTiO3系統劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 游鎮遠; J. Y. You
2012摻雜對於 LiCu2-xZnxO2 與 HoxMn1-xS 材料拉曼散射光譜之影響劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 蔡欣樺; Hsin-Hua Tsai
2010新穎材料 Cs2Nb4O11 與 MexMn1-xS ( Me = Co, Gd ) 之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 黃俊儒; Chun-Ru Huang
2012菱形與類四方晶系結構鐵酸鉍薄膜之光譜性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 蔡育仁; Yu-Ren Cai
2005錳氧化物、含鋰的鈦氧化物及磁熱材料的光譜與結構性質研究劉祥麟; Hsiang-Lin Liu; 何金龍; Jim Long Her