Browsing by Author Fu, Tsu-Yi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Nickel-containing nano-sized islands grown on Ge(111)-c(2 x 8) and Ag/Ge(111)-([square root]3 x [square root]3) surfacesFu, Tsu-Yi; Tomaszewska, Agnieszka; Huang, Xiao-Lan; Li, Jhen-Hao; Hsieh, Po-I; Jhou, Ming-Kuan
2012Structure of Co-2 x 2 nanoislands grown on Ag/Ge(111)-[square root]3 x [square root]3 surface studied by scanning tunneling microscopyHuang, Xiao-Lan; Lin, Chun-Liang; Tomaszewska, Agnieszka; Chen, Chun-Rong; Fu, Tsu-Yi
2015以氙氣作為單原子針離子發射源之研究傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 李柏璋; Li, Po-Chang
2016以氧氣場效蝕刻法製備鈮奈米針傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 黃詮友; Huang, Quan-You
2020光學同調繞射顯微術之HIO與Ptychography影像重建傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 廖宇新; Liao, Yu-Hsin
2015吸附氣體在鈮(100)切面上功函數與場發射電流穩定性的量測傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 游宇豐; Yu, Yu-Fong
2018披覆不同貴金屬對單原子針發射電子束的研究傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 蕭靜瑜; Hsiao, Ching-Yu
2020機械剝離法前後二硒化鉬掃描穿隧式顯微術之研究傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 陳泓儒; Chen, Hung-Ru
2017熱穩態金屬與超導材料奈米針:製備與場發射特性傅祖怡; 黃英碩; Fu, Tsu-Yi; Hwang, Ing-Shouh; 侯勁龍; Hou, Jin-Long
2020牛頓以後力概念的發展與應用傅祖怡; 姚珩; Fu, Tsu-Yi; Yao, Herng; 吳承宣; Wu, Chung-Shang
2020物理探究實作結合立即反饋之教學模組研發與實踐傅祖怡; 張俊彥; Fu, Tsu-Yi; Chang, Chun-Yen; 李育賢; LEE, Yu-Hsien
2016矽原子在銥(100)切面上的動態行為與交互作用傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 張琬喻; Chang, Wan-Yu
2015矽單層在銀/矽(111)-(1x1)薄膜表面上的成長傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 吳佳原; WU, Jia-Yuan
2016矽單層在銀薄膜上的表面形貌與能譜分析傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 蘇泰龍; SU, Tai-Lung
2014矽在銀/矽(111)-(√3x√3)與銀/鍺(111)-(√3x√3)表面上的成長傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 謝伯宜; Hsieh, Po-I
2015矽於鎢表面上的擴散與成長傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 王晨育; Wang, Chen-Yu
2016矽烯與鐵在半導體表面上成長的研究傅祖怡; 林文欽; Fu, Tsu-Yi; Lin, Wen-Chin; 許宏彰; Hsu, Hung-Chang
2017通過掃描式穿隧顯微鏡比較機械剝離法前後二硫化錸的電子特性傅祖怡; Fu, Tsu-Yi; 盧奕宏; Lu,Yi-Hung