Browsing by Author Chen, Chia-Chun

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017-09-19Green Synthesis of InP/ZnS Core/Shell Quantum Dots for Application in Heavy-Metal-Free Light-Emitting DiodesKuo, Tsung-Rong; Hung, Shih-Ting; Lin, Yen-Ting; Chou, Tzu-Lin; Kuo, Ming-Cheng; Kuo, Ya-Pei; Chen, Chia-Chun
2017InP/ZnS核殼量子點應用-無重金屬發光二極體與藉由銀奈米立方體的螢光增強陳家俊; Chen, Chia-Chun; 林彥廷; Lin, Yen-Ting
2004-09-08Preparations of Functionalized Nanoparticles and Their Applications for Biological Imaging and Labeling國立臺灣師範大學化學系; Dong, Cheng-Yuan; Wu, Yi-Chun; Lin, Chun-Cheng; Chen, Chieh-Tien; Chen, Chia-Chun
2016不同晶面的銀奈米晶體於析氫反應之光催化活性陳家俊; Chen, Chia-Chun; 王瓊誼; Wang, Chiung-I
2016以1-Thio-β-D-glucose修飾螢光金奈米團簇表面於標記腫瘤細胞之應用陳家俊; Chen, Chia-Chun; 蕭竹彣; Hsiao, Chu-Wen
2018以化學法製備銅奈米薄膜及其螢光增強特性分析陳家俊; Chen, Chia-Chun; 蘇千華; Su, Chien-Hua
2020以金/銀奈米長方體製作為非酶電化學葡萄糖感測器陳家俊; Chen, Chia-Chun; 黃詠寧; Huang, Yong-Ning
2018以金銅核殼奈米粒子電催化二氧化碳還原反應陳家俊; Chen, Chia-Chun; 王弘毅; Wang, Hong-Yi
2020全無機二維層狀錫鹵素鈣鈦礦奈米晶體陳家俊; Chen, Chia-Chun; 蔡慧穎; Tsai, Hui-Ying
2015利用三維多孔碳奈米結構提升二氧化錫陽極材料於鋰離子電池循環穩定性之研究陳家俊; Chen, Chia-Chun; 黃韋程; Huang, wei-cheng
2019利用不同形狀金/銀奈米顆粒製備Langmuir-Blodgett薄膜及螢光增強測試陳家俊; Chen, Chia-Chun; 陳逸修; Chen, Yi-Hsiu
2017利用六甲基二矽硫烷幫助CsPbI3鈣鈦礦奈米立方晶相穩定之研究陳家俊; Chen, Chia-Chun; 徐仲恩; Hsu, Chung-En
2015利用有機金屬骨架製備中空多面體金屬氧化物混摻還原氧化石墨烯之鋰離子電池應用陳家俊; Chen, Chia-Chun; 林奎廷; Lin, Kuei-Ting
2020利用混合陽離子方法提升二維錫鈣鈦礦穩定性陳家俊; Chen, Chia-Chun; 黃智盈; Huang, Chih-Ying
2019利用烯丙胺合成高品質二維Ruddlesden-Popper鈣鈦礦單晶陳家俊; Chen, Chia-Chun; 黃御宸; Huang, Yu-Chen
2016利用金銅雙金屬奈米材料催化二氧化碳之電化學還原反應陳家俊; Chen, Chia-Chun; 周德宇; Chou, Te-Yu
2020化學鍍法製備銅奈米島狀薄膜及其螢光增強特性分析陳家俊; Chen, Chia-Chun; 黃珮瑜; Huang,Pei-Yu
2015合成奈米材料及其在生醫與能源上之應用陳家俊; Chen, Chia-Chun; 李政宏; Li, Cheng-Hung
2016多種不同結構微米級石墨對鋁離子電池電化學表現之影響研究陳家俊; Chen, Chia-Chun; 謝育儒; Hsieh, Yu-Ju
2015天然礦石二硫化鐵作為室溫鈉硫電池正極之電化學反應機制研究陳家俊; Chen, Chia-Chun; 張博嘉; Chang, Po-Chia