Browsing by Author Ying, Yung-Hsiang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 22 of 22 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2019中小學生學習程式設計動機之研究印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 蔡崇華; Tsai, Tsung-Hua
2018以共有模式發展技術分享平台之研究:以SKILLITY公司為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 尤衲思; Jonas Reiner
2017共享經濟探討 - 以Airbnb和傳統飯店價格為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 方敏馨; Fang, Min-Hsin
2016匯率變動的因素-以日本為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 楊珺惠; Yang, Chun-Hui
2017台灣上市櫃家族企業研發費用支出與企業經營績效之關聯印永翔; 徐美; Ying, Yung-Hsiang; Hsu, Mei; 陳冠蓉; Chen, Guan-Jung
2019台灣高端銀髮住宅之需求分析印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 蔡明忠; Jacob Ming-Chung Tsai
2017國際學生來台就學之吸引力-以國立臺灣師範大學為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 李彩霞; Lee, Choi-Ha
2019屬龍未必好命運-以台灣為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 林子涵; Lin, Tzu-Han
2019成屋裝修之因素-以台北地區為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 蔡德城; Tsai, Te-Cheng
2017所見未必所想-悖論與指向未來印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 曾紹鵬; Tseng, Shao-Peng
2019提升集合式住宅智慧化之研究-以台灣為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 廖應秋; Liau, Ying-Chiou
2018「無條件基本收入」- 以臺灣為例之初探印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 吳寶華; Wu, Pao-Hua
2019研析成衣企業創新之模式:以A個案公司為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 吳温法; Wu, Wen-Fa
2016臺商在越南的25年投資經驗 ~ 以紡織成衣業為研究案例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 葉麗津; Yeh, Li-Chin
2014臺灣健保制度:以經濟學迴歸方法分析社區聯合診所醫師收入表現印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 林芷瑋; Lin, Chih-Wei
2016臺灣古蹟修復之人力探討-以木作匠師為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 李珮瑜; Lee, Pei-Yu
2019近視相關因素之探討印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 鄭涵之; Cheng, Han-Chih
2016長照服務的價格-以台灣民眾為例印永翔; Ying, Yung-Hsiang; 劉霈琪; Liu, Pei-Chi
2019領導風格與工作壓力的影響之探討印永翔; 徐美; Ying, Yung-Hsiang; Hsu, Mei; 廖婉儒; Liao, Wan-Ju